Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Terapi

INFORMASJON VEDRØRENDE MEDISINSK TRENINGSTERAPI VED VALLHALL

Vallhall Trening og Terapisenter har innført strengere rutiner for medisinsk treningsterapi (MTT) / trening på rekvisisjon. Dette skyldes utelukkende innskjerping og overholding av gjeldene regler satt av Helse og Sosialdepartementet.

Reglene tilsier at mtt skal skje i utstyr konstruert til dette formål innenfor en tidsramme på 60 min pr. trening og med fysioterapeut tilstede.

Vi må ha mer tid til pasienter som er i aktiv rehabilitering etter operasjoner og må derfor sette begrensing for tidsbruk til mtt og hyppighet til denne type trening for kronisk syke pasienter.

Med bakgrunn i dette, så ønsker vi i samarbeid med våre fagfolk å hjelpe deg til å fortsette med trening, og vi vil derfor gi deg muligheten til å tegne et vanlig medlemskap hos oss til kun kr. 198,- pr mnd. Som medlem vil du ha muligheten til å benytte alle våre fasiliteter i senterets åpningstider uten begrensning. Vi vil også beholde alle våre gruppetimer som er spesielt lagt opp med tanke på brukere av medisinsk treningsterapi. Dette tilbudet gjelder ut september 2012.

Du kan fortsatt trene på rekvisisjon med veileding til oppsatte tider for dette, en gang pr uke. De andre treninger er som vanlig medlem.

Ny timeplan for trening på rekvisisjon skjer fra 12.09.12..

Ta gjerne kontakt med oss i resepsjonen dersom du har noen spørsmål!

Vallhall Trening & Terapisenter AS     11. September 2012