Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Vårt tilbud

Vi leverer omfattende helsetjenester til bedrifter og privatpersoner


FAB- Friske Ansatte i Bedriften er vårt totalkonsept innenfor bedriftshelsetjeneste og helseleveranse.
Etter en kartlegging av bedriftens behov og ønsker, skreddersys et kostnadseffektivt samarbeid. Samarbeidet blir underveis ivaretatt av vår helsekoordinator. Denne servicen bidrar til økt kontroll og kvalitet på leveransen. Vi tilbyr store og små bedrifter våre tjenester på individ, gruppe og organisasjons nivå. Vår omfattende leveranse er nærmere beskrevet under fanen Friske Ansatte i Bedriften.


 

Kartlegging av Friskfaktoren blant de ansatte
- Kartlegging av Ledelsens utfordringer

Hva er FAB-analyse? (Ansatte)
- Kartlegging av de ansattes friskfaktor
- Helse
- Miljø
- Motivasjon
- Tiltak
 
  • Vi kan tilby behandlingsgaranti innen 48 timer!
  • Vi har over 20.000 konsultasjoner pr. år
  • Vi er ca 40 medarbeidere som hjelper til med god helse

    Ta kontakt med resepsjonen tlf: 23 06 74 00
    eller e-post: post@vtts.no