Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Blodprøver

 

Blodprøve er en liten mengde blod som tappes, oftest fra en blodvene, for å undersøke eventuelle forandringer i blodets innhold som kan ha betydning din helsetilstand.
Prøven tas vanligvis fra en blodåre/vene i albuebøyen (venøs prøvetaking), men noen ganger kan det være nødvendig å stikke i fingertupp (kapillær prøvetaking).

Hvorfor gjennomføres den

Ved de fleste sykdommer vil blodet, som gjennomstrømmer alle kroppens organer og vev, vise en rekke forandringer.
Dette gjelder blodcellenes antall og utseende og/eller konsentrasjonen av en lang rekke ulike biokjemiske stoffer. Med en enkel analyse kan vi få et godt "speil" på hva som skjer i kroppen. Det er legen som har anledning til å bestille blodprøve(r). Som pasient har du rett til å få vite hvilke prøver som tas. Hvorfor prøvene tas kan best besvares av din lege.

Før jeg kommer
Ta med en urinprøve (morgen urin)

Faktorer som kan påvirke prøvesvaret
Hvis du får beskjed om at prøvene skal tas fastende skal man ikke skal spise eller drikke noe annet enn litt vann de siste åtte timene før prøvetakingen.
Også røyking og iherdig tygging av tyggegummi eller pastiller, samt større mengder vann, kan påvirke en rekke analyseresultater. 
Dersom du ikke har fått beskjed om å faste, kan du spise en lett frokost.
Ta medisiner som vanlig dersom du ikke har fått andre instruksjoner: Ved terapikontroll av medikamenter tas blodprøven fortrinnsvis rett før neste dose, men unntak finnes. Legen gir beskjed om dette.
Kroppstilling: Når man er oppegående, vil blodet være mer konsentrert enn når man sitter eller ligger. Det er derfor en fordel om du kommer i god tid til prøvetaking slik at du rekker å sitte ca 15 minutter før prøvetakingen finner sted.
Stress: Fysisk aktivitet utover vanlig gange de siste minutter og timer før prøvetakingen bør unngås, likeledes hard trening og hardt kroppsarbeid i dagene før prøvetaking.

Hvordan foregår undersøkelsen?
Prøvetaker vil spørre om navn og ditt fødselsnummer for å sikre riktig identitet ved merking av prøvene. Prøvetaker har god trening i å ta blodprøver og skal sørge for at prøvene tas på en skånsom, effektiv og korrekt måte.
Når en blodprøve tas venøst, stikkes en fin nål inn i en blodåre som ligger rett under huden, ofte på innsiden av albuen. For at blodåren skal være lett å treffe, strammes et bånd på overarmen, og blodåren blir da stående litt utspent og er lettere å se. Blod tappes i vakuumrør som trekker ut det blodet som er nødvendig, ofte i flere rør. Korkene på rørene har forskjellige farger. Hver farge viser hva slags stoff røret er tilsatt for å forhindre at blodet størkner. Vanligvis tapper vi 1-5 rør med blod, avhengig av hvor mange analyser legen din vil at vi skal gjøre.

Gjør det vondt?
I de fleste tilfeller er prøvetakingen uproblematisk. Det kan være litt ubehagelig når en stikker gjennom huden, men det går fort over. Noen kan bli uvel under prøvetakingen. Hvis du vet at dette kan gjelde deg, skal du informere prøvetakeren, slik at forholdsregler kan tas.
Hvor lenge varer undersøkelsen:
Selve blodprøvetakingen tar vanligvis noen få minutter. Det er anbefalt at man sitter i ro ca 15 minutter før prøvetaking.

Hva skjer etterpå
Etter at blodprøven er tatt må man trykke litt på stikkstedet med en bomullsdott, slik at det ikke blir blødninger. Enkelte ganger tas blodprøven fra en blodarterie, som oftest på håndleddet. Etter slik prøvetaking er det veldig viktig å klemme hardt og lenge på stikkstedet for å hindre blødninger.

Når får jeg resultatet
Svar på blodprøvene vil rapporteres til legen. Det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere blodprøvene. Noen prøvesvar kanl være ferdig etter noen minutter, andre etter få timer, senere samme dag eller neste dag.  Enkelte prøvesvar kan det ta dager før svarene foreligger.
Du får en rapport i posten fra legen om din helsetilstand.