Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Helsekontroll

 

Helseundersøkelsen er en målrettet undersøkelse som omfatter samtale med lege, laboratorieprøver og målrettede undersøkelser tilpasset alder, kjønn, arbeidssted og livssituasjon.
Legen tar opp temaer som tidligere helseproblem, medikamentbruk, familiens sykehistorie for kartlegging av arvelige forhold, kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, allergier, symptomer/plager samt aldersbestemte forhold.

Videre kartlegges aktuelle forhold på arbeidsplassen dersom dette er nødvendig slik som fysiske forhold (lys, støy, ergonomi), psykososiale forhold (trivsel, stress, samarbeid) og arbeidsrelaterte plager, sykdommer og skader.

Det foretas en generell klinisk undersøkelse av kroppens funksjoner, blodtrykk, puls, vekt, høyde, beregning av KMI (kroppsmasseindex) samt aldersrelaterte forhold.

Helseundersøkelsen omfatter også laboratorieprøver i form av blodprøver (inkl. kolesterol og fettstoffer) og urinprøve. Disse prøvene tas av dyktige og erfarne bioingeniører/sykepleiere.

Under samtalen med legen, vil alle få rådgivning vedrørende sin helse.
Når laboratorieprøvene er analysert vil hver enkelt få tilsendt en individuell helserapport med resultater og vurdering av samtalen, den fysiske undersøkelsen og laboratorieprøvene.
Dersom helsekontrollen avdekker behov for videre utredning eller oppfølging vil dette ivaretas i form av råd og føringer for videre opplegg og/eller henvisning til spesialist.

Hvis du har bestilt en utvidet Helsekontroll får du også følgende undersøkelser:

 • Undersøkelse av fysioterapeut, dette inkluderer kartlegging, behandlingstiltak / forebyggende tiltak
 • EKG, hjerteprøve
 • Spirometri, lungefunksjonstest
 • Hørselstest
 • Livsstilsanalyse
  I denne samtalen settes det fokus på følgende punkter:
  - Livsstilssykdommer i familien, røyking/snusing
  - alkoholvaner, fysisk aktivitet, kostholdsvaner, kosttilskudd
  - søvn og stress

Helseundersøkelsen totalt med taking av blodprøver tar fra ca.40 minutter til 2 timer avhengig om det er en vanlig eller utvidet Helsekontroll.
Forberedelse:
Urinprøve
Ta med urinprøve, morgenurin(“midtstråleprøve”)i et rent glass(dette fåes kjøpt på apoteket)
“Midtstråleprøve” La første del av urinen gå i toalettskålen, fang deretter opp ca. 20ml i uringlasset. Oppbevares helst kjølig.
Møt fastende
Du bør helst ikke spise/ røyke etter midnatt, men du kan drikke vann.
Helsekontrollene foretas av: Lege Helen Karal Melberg og en bioingeniør eller bedriftssykepleier.