Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Hva kan vi gjøre for dere?

 • Årlige helsekontroller!
 • Vi går inn og forebygger sykefravær!
 • Vi følger opp den sykemeldte!
 • Vi lager rutiner og HMS!
 • Vi hever kompetansenivået i bedriften!
 • Vi behandler og trener opp de ansatte!
 • Vi er en naturlig sparringspartner!
 • Med mer……………..
Lansering av ”grønt kort”  
 • Alle med medlemskap får grønt kort!
 • Automatisk registrering ved bruk av våre tjenester!
 • Enkel og Automatisk rapportering til ansvarlig i bedriften!
 • Behandlingsgaranti (48 timer)
 • Rabatt på trening!
 • Tilbud på ulike helsetjenester
 • Mange fordeler……!
Grønt kort vtts