Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Hvorfor er det så viktig å forebygge?

”Sykdommer relatert til helseatferd medfører både direkte og indirekte et betydelig velferdstap:”

  • Tap av mange leveår med god kvalitet!
  • Tap av mange gode år i arbeidslivet!
  • Store kostnader til behandling i helsevesenet!Hvordan opplever mange bedrifter dagens helsetilbud?