Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Hvordan opplever mange bedrifter dagens helsetilbud?

 • Sykefraværet i Norge ligger på ca 8%
 • 80% av de ansatte har for liten aktivitet!
 • 21% av de voksne røyker!
 • 1 av 5 har fedme!
 • Type 2-diabetes er doblet de siste 30 år!
 • Antall personer over 67 år vil dobles de neste 50 år!

  NAV bøtelegger bedrifter!
  Nav har for første gang tatt i bruk bøter for å tvinge norske bedrifter til å følge opp sykmeldte. Standard boten for hver bedrift er et beløp på seks ganger ett rettsgebyr

  I tillegg har 3000 norske arbeidsgivere fått forhåndsvarsel om bøtelegging bare i løpet av september