Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

FAB - FRISKE ANSATTE I BEDRIFTEN

Hva innebærer dette?
 • Fab er en moderne bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende helsearbeid og friskfaktorer
 • Fab er nøkkelen til godt sykefraværsarbeid og mye arbeidsglede!
 Konseptet
 • Fab benytter seg av dokumenterte metoder!
 • Fab har hovedfokus på å forebygge helseplager og forsterke friskfaktorer!
 • Fab-konseptet sørger for at de ansatte unngår unødig ventetid hos lege og spesialister på muskel/ skjelettplager!
Hvorfor er  så viktig? 
 • Større krav til Arbeidsgiver!
 • Ny lovendring 1. juli
 • Bøtelegging fra NAV
 
Ny Samhandlingsreform 1. jan 2012
 
 • Ny Folkehelselov
 • Egenmestring
 • Forebygge sykefravær
 • Fokus på friske ansatte
 

Tilbake til Bedrift forside