Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Velkommen til Vallhall Bedriftshelsetjeneste

Vallhall bedriftshelsetjeneste

Vallhall Bedriftshelsetjeneste er en avdeling i Vallhall Helse AS.
Vårt hovedfokus er forebyggende helsearbeid og friskfaktorer. Gjennom et helhetlig og målrettet arbeid gir vi din bedrift en nøkkel til godt sykefraværsarbeid og mye arbeidsglede.

  • Vi kan tilby behandlingsgaranti innen 48 timer!
  • Vi har over 20.000 konsultasjoner pr. år
  • Vi er ca 20 medarbeidere som hjelper til med god helse

Trenger bedriften bistand i HMS arbeidet?
Da anbefaler vi en kartleggingssamtale. Gjennom en kartlegging med vår erfarne HMS konsulent vil vi få god oversikt og kan avdekke eventuelt behov for bistand.
Hvis behov, kan vi i etterkant skreddersy et kostnadseffektivt opplegg. Sammen med dere sørger vi for at bedriften møter alle kravene Arbeidstilsynet stiller til systematisk HMS arbeid. Samtalen vil vare ca 2 timer.

Vi tilbyr en rekke helseleveranser med høy kvalitet. Vår metode kaller vi FAB (Friske Ansatte i Bedriften).

Resultatet av et samarbeid med oss gir din bedrift:

  • God oversikt over sitt lovpålagte HMS arbeid
  • Et oppdatert forhold til sitt sykefraværsarbeid og arbeidsmiljø
  • Tilgang til gode helsetilbud uten unødig ventetid
  • Medarbeidere med bedre helse og trivsel
  • Stor mulighet for økt produktivitet og lønnsomhet

Ta kontakt med resepsjonen tlf: 23 06 74 00
eller e-post: post@vtts.no

Link til Privat (Vallhall Treningssenter)